ÖNEMLİ DUYURU

Korona virüsü tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, Kongremiz 2022 yılına ertelenmiştir. Kongremizin yapılacağı tarih daha sonra duyurulacaktır. İlgili kişilere önemle duyurulur.  

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Bilim İnsanları, Değerli Sektör Temsilcileri ve Sanayiciler;

Sizleri, daha sonra duyurulacak olan bir tarihte Zonguldak'ta düzenlenecek olan Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi’ne (ICCET 2020) davet etmekten kıvanç duyuyoruz. 

Türkiye Uluslararası Kömür Kongresi 1978 yılından bu yana iki yılda bir yapılmaktadır. Ulusal ölçekte başlayan bu kongre, kömür madenciliğinin hemen hemen her yönü ile ilgilenen ve dünyanın her yerinden madencilerin katıldığı uluslararası bir organizasyona dönüşmüş bulunmaktadır. Başlangıcından bu güne kadar kömür kongrelerinde 802 adet yerli, 103 adet yabancı bildiri sunulmuştur.

Kömür kongresi, geleneksel olarak, Türkiye’nin tek taşkömürü rezervlerinin yer aldığı Zonguldak’ta yapılmaktadır. Bu bölgedeki kömür madenciliğinin geçmişi yaklaşık 170 yıl öncesine dayanmaktadır.

Daha sonra duyurulacak olan bir tarihte yapılması planlanan Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi’nin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bu kongrede de, öncekilerde olduğu gibi, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle tartışılacaktır. Ayrıca; sektördeki teknolojik gelişmelerin sergileneceği  “Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” de kongre süresince ziyaret edilebilecektir.

Bu önemli organizasyona katılmanızı ümit eder, kongreye bilimsel katkılarınızı bekleriz.

 

 

Hüsnü MEYDAN

Çağlar ÖZTÜRK

Kongre Başkanı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Başkanı

 

 

Tam Metin Bildirilerin Gönderilmesi:

31 Temmuz 2020

Hakem Görüşünün İlgili Yazara Bildirilmesi:

Daha sonra duyurulacaktır.

Düzeltilmiş Bildirilerin Gönderilmesi:

Daha sonra duyurulacaktır.

Sergi, Reklam ve Delege Katılım Ücretlerinin
İlgili Banka Hesabına Yatırılması:

Daha sonra duyurulacaktır.